naturalnie wysoka jakość

Dbałość o jakość i naturalną ochronę produkcji pozwala dostarczać produkt smaczny i zdrowy. Jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy jajka od kur karmionych paszą wolną od GMO.

Posiadamy znak GMP gwarantujący przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz GHP gwarantujący przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej. Cykl produkcyjny objęty jest pełnym nadzorem zootechnicznym, a stado znajduje się pod stałą opieką weterynaryjną.

Nowoczesna pakowalnia gwarantuje terminowość, a najlepiej zorganizowana sortownia - duże możliwości. Miesięczna produkcja jaj oscyluje na poziomie 14 000 000 szt i stale rośnie.